Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

INŚ.GWU.  3420.187-4/08                                                                                                            Bobolice, 2008.07.21.

 

 

 

 

Burmistrz Bobolic,

 

działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zadania pn.:

 

„Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji, Sportu i Rekreacji

w Bobolicach w ramach programu <Moje boisko ORLIK 2012>”

 

 

Do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta następującego Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy, siedziba i adres

Numer oferty

Cena oferty

 

Punktacja (kryterium 100% cena)

1.

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino, ul. Kolejowa 4

1

1 649 383,55

100,00

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z SIWZ według kryterium wyboru Wykonawcy – 100% cena.

 

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

 

Firma KASZUB Dariusz Kaszuba, 83-307 Kiełpino, ul. Kolejowa 4.

 

 

Burmistrz Bobolic

 

Sylwester Sobański