Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach - Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - część numer 2 (zadanie II)

Bobolice, 2008.06.19.

INŚ.GWU. 3420.181-7/08

 

 

Burmistrz Bobolic,

 

działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zadania pn.:

 

„Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach – Pawilony D i E

wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

CZĘŚĆ NUMER 2 (ZADANIE II)

 

Do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty następujących Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy, siedziba i adres

(ZADANIE II)

Numer oferty

Cena oferty

 

Punktacja (kryterium 100% cena)

1.

„ARBUD PLUS” Robert Jantoszak, 76-015 Manowo, Wyszewo 4/1

3

1 158 527,13

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ELEKTRA" - inż. Genowefa Dudziak, ul. Władysława IV 58b/14, 75 - 347 Koszalin

4

1 822 232,26

63,58

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert Wykonawców biorących udział w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z SIWZ według kryterium wyboru Wykonawcy – 100% cena.

 

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

 

„ARBUD PLUS” Robert Jantoszak, 76-015 Manowo, Wyszewo 4/1

 

Jednak ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższ kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (Część 2 – Zadanie II) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w tej części. Podstawa prawna: art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

 

 

Burmistrz Bobolic

 

Sylwester Sobański