Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn.: "Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach - Pawilony D i E wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

Bobolice, 2008.06.12.

INŚ.GWU.  3420.181-6/08Burmistrz Bobolic
,

 

działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zadania pn.:

 

„Prace wykończeniowe Gimnazjum Publicznego w Bobolicach – Pawilony D i E

wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 

CZĘŚĆ NUMER 1 (ZADANIE I)

 

Do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty następujących Wykonawców:

 

Lp.

Nazwa Wykonawcy, siedziba i adres

(ZADANIE I)

Numer oferty

Cena oferty

 

Punktacja (kryterium 100% cena)

1.

Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk, Manowo 7d/8, 76 - 015 Manowo

1

1 499 412,57

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe inż. Mieczysław Lusawa, ul. Fałata 11c, 75 - 427 Koszalin

2

2 368 880,87

63,30

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ELEKTRA" - inż. Genowefa Dudziak, ul. Władysława IV 58b/14, 75 - 347 Koszalin

5

2 946 140,06

50,90

 

Zamawiający nie odrzucił żadnej z ofert Wykonawców biorących udział w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z SIWZ według kryterium wyboru Wykonawcy – 100% cena.

 

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

 

Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk, Manowo 7d/8, 76 - 015 Manowo.

 

 

Burmistrz Bobolic

 

Sylwester Sobański