Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy na realizację zadania pn.:"Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobolicach - ETAP II"

Bobolice, 2007.10.12

INŚ.GWU.  3420 – 159/07Burmistrz Bobolic

 

działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego zadania pn.: „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Bobolicach – ETAP II”.

 

Do zamawiającego wpłynęła jedna ważna oferta Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe Roman Wawszczyk, 76-015 Manowo 7 „D”/8. Cena oferty: 511.379,06 PLN.

Kryterium wyboru Wykonawcy – 100% cena.

 

Dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

 

Zakład Ogólnobudowlany Usługi Transportowe

Roman Wawszczyk

76-015 Manowo 7 „D”/8

 

 

Burmistrz Bobolic

Sylwester Sobański