Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Protest

PROTEST

 

W dniu 03.09.2007r. pobraliśmy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość – wersja mobilna – przedmiot zamówienia: (CPV) : 31.62.11.00-6.

Po zapoznaniu się z treścią Specyfikacji wnosimy

protest

dot. punktu 6 SIWZ (strona 5 SIWZ) mówiącego o dokumentacji w postaci zdjęć z fotoradaru jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty przetargowej, cyt. „Dostawcy zobowiązani są dołączyć do oferty”.

Podstawą protestu, jest bezzasadne ujęcie zapisu w punkcie 6 SIWZ sformułowanego następująco:

„Do dokumentacji SIWZ Wykonawca dołączy przykłady zdjęć wykonane przy pomocy tego samego typu fotoradaru, co przedmiot zamówienia w różnych warunkach atmosferycznych i w różnych okresach w ciągu doby w Bobolicach na ul. Fabrycznej droga krajowa E-25 (dla jadących z góry przy prędkości minimalnej od 60 km/h) w tym:

 

-     10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach porannych: 6.00 – 9.00.

-     10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach południowych: 13.00-14.00.

-     10 kolejno ponumerowanych zdjęć wykonanych w godzinach wieczornych : 21.00 – 22.00.”

 

Powyższy zapis eliminuje z udziału firmę/firmy nie posiadające zdjęć wykonanych we wskazanych porach dnia, we wskazanym mieście Bobolice – jednocześnie we wskazanym powyżej miejscu pomiaru, faworyzując jednocześnie firmę/firmy, które takowe zdjęcia posiadają z uwagi na fakt np. wcześniej wykonanej prezentacji pokazu urządzenia w danym mieście.

Posiadając zdjęcia wykonane w dowolnym mieście na terenie kraju jesteśmy w stanie przedstawić zdjęcia tej samej jakości co zdjęcia wykonane np. na terenie miasta Bobolice, w tych samych porach dnia, dla różnych warunków pogodowych, różniące się tylko i wyłącznie miejscem wykonania pomiaru co w żadnym przypadku nie ma wpływu na jakość zdjęcia które zostanie dołączone do oferty przetargowej dla Zamawiającego – Gminy Bobolice.

Ponadto dalsza część zapisu punktu 6 SIWZ mówi:

„Każdy Wykonawca w celu zweryfikowania i potwierdzenia przez Zamawiającego jakości dostarczonych zdjęć może być zobowiązany po terminie składania ofert do wykonania w obecności przedstawiciela Zamawiającego zdjęć fotoradarem stanowiącym przedmiot zamówienia. Do przeprowadzenia testów Zamawiający może wezwać wykonawców, których oferty spełniają wymogi formalne i techniczne określone w SIWZ.”

Z powyższego zapisu wynika, iż w przypadku gdyby dołączone zdjęcia budziły z jakichkolwiek powodów wątpliwości ze strony Zamawiający, może on zweryfikować jakość wykonywanych zdjęć przez urządzenie – fotoradar po terminie składania ofert.

Mając na uwadze powyższe prosimy o rozpatrzenie wniesionego protestu.