Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazów nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych na terenie miasta Bobolice

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz przeznaczonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 71/2012 Burmistrza Bobolic z dnia 5 czerwca 2012r. do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych z następującym przeznaczeniem:

1.   na cele rolnicze: działkę nr 366/2, część działki nr 274, część działki nr 232, położonych w jednostce ewidencyjnej BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 3; działkę nr 212 położoną w jednostce ewidencyjnej BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 2;

2.   na cele składowe: część działki nr 274, część działki nr 262/6 położonych w jednostce BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 3; część działki nr 199 położonej w jednostce ewidencyjnej BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 2;

3.   na cele handlowo-usługowe: część działki nr 343 położonej w jednostce ewidencyjnej BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 3;

4.   na umieszczenie reklamy: część działki nr 39/7 położonej w jednostce ewidencyjnej BOBOLICE – MIASTO, obręb ewidencyjny Bobolice 1.

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę do pobrania w formie pliku pdf.

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku