Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

CZĘŚĆ OPISOWA za 2011

235 KBPobierz

informacja_o_stanie_mienia_komunalnego_wg_stanu_na_dzień_31.12.2011r- MP

158 KBPobierz

DOCHODY - załącznik nr 1

88 KBPobierz

WYDATKI - załącznik nr 2

157 KBPobierz

zał. nr 3 - wydatki w układzie rodzajowym

45 KBPobierz

WYNIK BUDŻETU - załącznik nr 4

74 KBPobierz

INWESTYCJE - załącznik nr 5 (1)

32 KBPobierz

załacznik nr 6 -plan i wyk. dotacji celowych - za 2009

188 KBPobierz

załącznik nr 7 - podział dochodów i wydatków

14.6 KBPobierz

załącznik nr 8 - wynik finnasowy jedn.pozabudżetowych

48 KBPobierz

załącznik 9 - % ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

55 KBPobierz

Załącznik nr 10 - środki UE zmiany

23 KBPobierz