Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Załącznik nr 11 - środki UE zmiany

19.6 KBPobierz

załącznik nr 9 - wynik finnasowy jedn.pozabudżetowych

46 KBPobierz

załącznik nr 7 - podział dochodów i wydatków

14.4 KBPobierz

załacznik nr 5 -plan i wyk. dotacji celowych - za 2009

214 KBPobierz

zał.nr 10- % ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

53 KBPobierz

zał.nr 6 - inwestycje - spraw. opisowe

103 KBPobierz

zał. nr 4 - WYNIK BUDŻETU

75 KBPobierz

zał. nr 8 dochody własne jednostek za 2010

87 KBPobierz

zał. nr 3 - wydatki w układzie rodzajowym

39 KBPobierz

zał. nr 2 -wydatki. Plan - Wyk za 2010

160 KBPobierz

zał. nr 1 - DOCH. Plan - Wyk za 2010-

89 KBPobierz

informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2010r

174 KBPobierz

Czesc opisowa

197 KBPobierz

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 47 sprawozdanie za 2010

12.5 KBPobierz