Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji za IV kwartał 2009

350 KBPobierz na dysk

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego FOŚiGW za 2009

32 KBPobierz na dysk

Uchwała Rady Miejskiej - rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009

43 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Burmistrza - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009

31 KBPobierz na dysk

Informacja z wyk. budżetu JST za IV kwartał 2009

290 KBPobierz na dysk

załącznik nr 4 - układ rodzajowy wydatków za 2009

56 KBPobierz na dysk

załącznik nr 6 - inwestycje 2009

56 KBPobierz na dysk

załącznik nr 5 - plan i wyk dotacji celowych za 2009

75 KBPobierz na dysk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2009

33 KBPobierz na dysk

Wydatki - Plan Wyk za 2009

101 KBPobierz na dysk

SPRAWOZDANIE ZA 2009 - CZĘŚĆ OPISOWA

496 KBPobierz na dysk

dochody własne jednostek za 2009

47 KBPobierz na dysk

DOCHODY - Plan Wyk za 2009

85 KBPobierz na dysk