Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Sprawozdanie za 2008 rok

Pliki do pobrania w załączniku

Zarządzenie ws przyjęcia sprawozdania

31 KBPobierz

załącznik nr4 układ rodzajowy wydatkow 2008 i ZWB

44 KBPobierz

Wyniki budżetu za 2008r

64 KBPobierz

Wyk.inwest. za 2008 rok

66 KBPobierz

Wyk. GFOŚ za 2008

67 KBPobierz

Wyd. na 2008 wg. DR(1)

70 KBPobierz

Sprawozdanie za 2008 - cześć opisowa

104 KBPobierz

Sprawozdanie jednostek MGOK i ZUKiO

28 KBPobierz

Plan i wyk. dot. celowych za 2008

184 KBPobierz

Dochody własne jednostek 2008(1)

81 KBPobierz