Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Przedstawiamy Państwu prognozę łącznej kwoty długu publicznego Gminy Bobolice w latach 2005 - 2014

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO gminy BOBOLICE

 

 

 

na lata 2005   -   2014

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

A. Dochody:

13858011

14498246

15600000

18500000

21040000

20000000

18995000

19120000

19420000

19505000

19600000

19800000

19900000

B. Wydatki:

13848498

14239933

21250000

23000000

20350000

18705000

17600000

17700000

18000000

18100000

18600000

18800000

19000000

z tego:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

- wydatki bieżące

12 309 217

13 128 273

14 500 000

16 422 000

16 500 000

16 600 000

16 600 000

16 700 000

17 000 000

17 100 000

17 200 000

17 300 000

17 500 000

- wydatki majątkowe

1 539 281

1 111 660

6 750 000

6 578 000

3 850 000

2 105 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 400 000

1 500 000

1 500 000

Nadwyżka/Deficyt (A-B)

9 513

258 313

-5 650 000

-4 500 000

690 000

1 295 000

1 395 000

1 420 000

1 420 000

1 405 000

1 000 000

1 000 000

900 000

D. FINANSOWANIE (D1-D2)

-9 513

-258 313

5 700 000

4 500 000

-690 000

-1 295 000

-1 395 000

-1 420 000

-1 420 000

-1 405 000

-1 000 000

-1 000 000

-900 000

D1 :Przychody ogółem;

280 487

61 687

5 950 000

5 125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1) kredyty, w tym:

0

0

3 900 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) pożyczki, w tym:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) spłaty pożyczek udzielonych,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) nadwyżka z lat ubiegłych,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) papiery wartościowe,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6) obligacje j.s.t. w tym:

0

0

2 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

2 000 000

5 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7) prywatyzacja majątku j.s.t.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8) inne źródła.

280 487

61 687

50 000

125 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

D2. Rozchody ogółem:

290 000

320 000

250 000

625 000

690 000

1 295 000

1 395 000

1 420 000

1 420 000

1 405 000

1 000 000

1 000 000

900 000

1) spłaty kredytów, w tym:

290 000

320 000

250 000

625 000

690 000

795 000

795 000

420 000

420 000

405 000

0

0

0

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2) pożyczki udzielone,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) spłaty pożyczek, w tym:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) wykup papierów wartościowych,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) wykup obliagacji jst, w tym:

0

0

0

0

0

500 000

600 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

900 000

a) na prefinansowanie programów                          i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

0

0

0

500 000

600 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

900 000

6) inne cele.

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

E.UMORZENIE POŻYCZKI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F.DŁUG NA KONIEC ROKU

820 000

2 504 824

6 150 000

10525 000

9 835 000

8 540 000

7 145 000

5 725 000

4 305 000

2 900 000

1 900 000

900 000

0

1) wyemitowane obligacje jst

0

0

2 000 000

7 000 000

7 000 000

6 500 000

5 900 000

4 900 000

3 900 000

2 900 000

1 900 000

900 000

0

2) zaciągnięte kredyty,

820 000

500 000

4 150 000

3 525 000

2 835 000

2 040 000

1 245 000

825 000

405 000

0

0

0

0

3) zaciągnięte pożyczki,

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) przyjęte depozyty2)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) wymagalne zobowiązania

0

2 004 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) jednostek sektora finansów publicznych

0

2 004 824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyszczególnienie

Wykonanie

Przewidywane wykonanie

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) kredyty

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) pożyczki

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) emitowane obligacje jst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24(-) poz.33/poz.1) %

5,92

17,28

39,42

56,89

46,74

42,70

37,62

29,94

22,17

14,87

9,69

4,55

0,00

H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT.SPŁATY ZADŁUŻENIA z tego;

334 165

360 026

370 000

900 000

1 400 000

1 950 000

2 000 000

1 930 000

1 900 000

1 820 000

1 280 000

1 200 000

1 000 000

1) raty kredytów z odsetkami

334 165

360 026

370 000

900 000

900 000

950 000

900 000

480 000

460 000

420 000

0

0

0

2) raty pożyczek z odsetkami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3) potenc.spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4) wykup papierów wartościo-wych wyemitowanych przez j.s.t.

0

0

0

0

500 000

1 000 000

1 100 000

1 450 000

1 440 000

1 400 000

1 280 000

1 200 000

1 000 000

5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności z Unii Europejskiej

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

a) spłata rat kredytów z odsetk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b) spłaty rat pożyczek z odsetk.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c) wykup obligacji jst:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz.35(-)poz.40) / poz.1) %

2,41

2,48

2,37

4,86

6,65

9,75

10,53

10,09

9,78

9,33

6,53

6,06

5,03

J: Dane dotyczace spłaty zaciąganego zobowiązania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) spłata podstawowych rat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) odsetki