Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

II otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2012

 BURMISTRZ BOBOLIC

 

              Na podstawie  uchwały nr XVIII/168/08  Rady Miejskiej w Bobolicach, z dnia

29 kwietnia 2008 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w dniu 6.03.2011 r. ogłasza II otwarty konkurs ofert

na dofinansowanie ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2012.

Na realizację powyższego zadania pozostało w budżecie Gminy Bobolice: 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Oferty przyjmowane będą do dnia 03.04.2011 r. do godz. 15:00 w Urzędzie Miejskim w Bobolicach (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).


Wszelkie niezbędne informacje i załączniki  znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Bobolicach: www.bobolice.pl, w zakładce BIP (Finanse gminy - Dotacje na zabytki). Ewentualną pomoc otrzymają Państwo w Urzędzie Miejskim
w  Bobolicach, w pokoju 21 lub pod nr tel. 0-94 345 84 17, 094 345 84 10.

 

 
                                                                                             BURMISTRZ BOBOLIC

                                                                                               Mieczysława Brzoza


UCHWAŁA NR XVII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie dofinansowania ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2012.

32 KBPobierz