Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Procedura opracowywania i aktualizacji Gminnej Strategii..

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  XXII/ 244 /04

Rady Miejskiej w  Bobolicach

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

 

PROCEDURA   OPRACOWYWANIA   AKTUALIZACJI  GMINNEJ STRATEGII INTEGRACJI

 I POLITYKI SPOŁECZNEJ  NA LATA 2005-2013

W MIEŚCIE I GMINIE  BOBOLICE

 

 

1.      Gminna Strategia jest  programem wieloletnim, kroczącym.

2.      Gminna Strategia stanowi podstawę tworzenia projektów budżetów Gminy w zakresie pomocy społecznej na kolejne lata.

3.      Strategia Integracji  powinna być aktualizowana. Aktualizacja obejmuje wprowadzanie  nowych zadań społecznych oraz uaktualnianie danych dotyczących zadań  już  w niej ujętych.

4.      Dobór zadań do Strategii Integracji odbywa się w oparciu o ocenę  zjawisk społecznych  i ich stopnia zaspokojenia  w procesie konsultacji społecznych.

5.      Strategia Integracji Społecznej podlega corocznej ocenie w zakresie stopnia  wdrażania i realizacji przyjętych zadań.

6.      Prace nad  aktualizacją  Strategii  Integracji  obejmują:

a) zebranie danych o stanie zaawansowania realizowanych zadań  i wykorzystaniu         środków  

    finansowych ,

b)  zebranie danych o aktualnych możliwościach finansowych w zakresie środków własnych i

    zewnętrznych,

c) dostosowanie zakresu rzeczowego zadań do zdolności finansowej Gminy, przygotowanie  

    propozycji  zadań  do realizacji i ich archiwizacja,

d) ostateczny wybór  zadań do Strategii Integracji w drodze konsultacji społecznych,

e) sporządzenie projektu  uchwały zmieniającego Strategię Integracji

f) wdrożenie zmian i  aktualizacja Strategii Integracji .