Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zarządzenie nr 58/2012 Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2012 r.w sprawie prowadzenia i aktualizacji „mapy aktywności” - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Bobolice

Aktywna działalność organizacji pozarządowych jest elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, dla bieżącej działalności istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń z innymi organizacjami, jak i współpraca z organami samorządu terytorialnego. Dlatego też postanowiliśmy zaktualizować naszą bazę danych organizacji pozarządowych, działających na terenie miasta i gminy Bobolice. Stanie się ona doskonałym źródłem wiedzy i platformą wymiany doświadczeń – „dobre praktyki”.

Baza danych organizacji pozarządowych wymaga systematycznej, rzetelnej aktualizacji, tak aby dane w niej zawarte stanowiły wiarygodne i pewne źródło informacji. Zainteresowany obok danych teleadresowych, uzyska informację jaką działalnością zajmuje się organizacja oraz kto prezentuje organizację.

Efektem stosowania procedury będzie aktualna i kompletna lista organizacji pozarządowych, co może wpłynąć na kontakty gminy z tymi organizacjami oraz pozwoli gminie lepiej korzystać z zasobów organizacji. Liczymy, że będzie ona ważnym źródłem informacji o funkcjonujących organizacjach pozarządowych, a jej kolejne aktualizacje - również dzięki zaangażowaniu się samych organizacji pozarządowych - będą coraz lepsze i pełniejsze.

Do aktualizacji informacji zawartych w bazie danych organizacji pozarządowych stosowany jest kwestionariusz ankiety dostępny poniżej, który należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@bobolice.pl lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego.

 


483 KBPobierz na dysk