Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Bobolicew 2013 r.


Ogłoszenie wyników w otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2013 r.

Miejsce i czasu konkursu: Bobolice:
*    termin ogłoszenia konkursu - 18 grudnia 2012 r.
*    termin składania ofert - 8 stycznia 2013 r.
*    termin posiedzenia Komisji Konkursowej - 18.01.2013 r.

Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej:
*    Halina Michalak - Inspektor ds. Promocji, Kultury i Współpracy
*    Maja Wiśniewska Inspektor ds. Promocji, Turystyki, Kultury Fizycznej i Rozwoju Gminy,
*    Alina Karolik - reprezentant organizacji pozarządowych (przedstawiciel Klubu Biegacza RUN 42)
*    Jolanta Stępień Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalista z głosem doradczym w zakresie realizacji zadania "przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Liczba zgłoszonych ofert: 14

Na zadanie "Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwo przyrodnicze w zakresie wykonania ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych" nie wpłynęła oferta. Konkurs w tym zakresie został unieważniony.

Oferty odpowiadające warunkom konkursu: 14

Oferty nie odpowiadające warunkom konkursu lub zgłoszone po terminie: 0

Wysokość przyznanych środków publicznych przyznanych poszczególknym organizacjom w 2013 r.:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
1.    Ośrodek Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Darżewie - Stowarzyszenie "Solidarni Plus" - 5000 zł
Programy pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi, w tym prowadzenie klubu abstynenta, punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz działania związane z leczeniem, rehabilitacją i reintegracją osób uzależnionych oraz zapobieganie negatywnym skutkom następstw nadużywania alkoholu
2.    Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Przymierze" w Bobolicach - 24000 zł
Wsparcie materialne osób najuboższych na terenie gminy Bobolice
3.     Bank Żywności Nowe Bielice - 3500 zł
Aktywizacja osób starszych
4.     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach - 5000 zł
Programy przeciwdziałania przemocy, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy domowej
5.     Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach - 24000 zł
Kultura i sztuka
6.     Stowarzyszenie Aktywności Społeczno - Artystycznej "Po Drodze" w Bobolicach    - 3000 zł
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu
7.    Miejsko - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Mechanik" Bobolice - 60000 zł
8.    Ludowy Klub Sportowy Iskra / SP Kłanino - 3000 zł
9.    Ludowy Klub Sportowy Iskra Kłanino - 24900 zł
10.    Ludowy Klub Sportowy Grom Świelino     - 31900 zł
11.    Uczniowski Klub Sportowy Gulki Bobolice    - 10000 zł
12.    Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA Bobolice   - 23200 zł
13.    Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej BICYKL Bobolice - 5000 zł
14.    Ludowy Klub Sportowy RADEW Kurowo - 4000 zł


Burmistrz Bobolic

Mieczysława BrzozaOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Bobolice w 2013 r.

702 KBPobierz na dyskPodgląd pliku