Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZADANIE 1

105 KBPobierz na dysk

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 2

51 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE 2

35 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE 1

37 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

55 KBPobierz na dysk

II MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

18.0 KBPobierz na dysk

ZGŁOSZENIE DO STAROSTWA POWIATOWEGO

1.4 MBPobierz na dysk

DECYZJA ZMIENIAJĄCA Z DNIA 22.04.2013

0.9 MBPobierz na dysk

WYJAŚNIENIE SIWZ ZADANIE 2

132 KBPobierz na dysk

WYJAŚNIENIE SIWZ NA ZADANIE 1

182 KBPobierz na dysk

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

198 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 11 - UCHWAŁA NR XXII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

0.9 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 10 - UCHWAŁA NR XXII/202/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

4.3 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 9 - UCHWAŁA NR XXVI/244/13 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

2.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 25 - SZACUNKOWA LICZBA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ/ LICZBA LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ, LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH ORAZ SZACOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁYCH

106 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 24 - ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PSZOK

1.8 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 23 - WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE

116 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 22 - WYKAZ APTEK

106 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 21 - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

3.5 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 20 - DECYZJA NR 3/13 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2.4 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 19 - SZACUNKOWY WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY BOBOLICE

69 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 18 - INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

155 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 17 - SZACUNKOWY WYKAZ LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

161 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 16 - SZACUNKOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ I JEDNORODZINNEJ

131 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 15 - MAPA GMINY BOBOLICE

169 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 14 - MAPA MIASTA BOBOLICE

155 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 13 - MAPA POWIATU KOSZALIN

1.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 12 - SZACUNKOWA LICZBA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ/LICZBA LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ, LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH, SZACOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁYCH ORAZ SZACOWANA LICZBA POJEMNIKÓW

122 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 8 - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY BOBOLICE

7.6 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY NA ZADANIE 2

286 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY NA ZADANIE 1

317 KBPobierz na dysk

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

227 KBPobierz

SIWZ pdf. - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

586 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

190 KBPobierz na dysk