Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

184 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

27 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

25 KBPobierz na dysk

WYJAŚNIENIE SIWZ

79 KBPobierz na dysk

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

78 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

208 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 24-SZACUNKOWA LICZBA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ/LICZBA LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ, LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH ORAZ SZACOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁYCH

106 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 23-ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANCH: BUDOWA WIATY I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

3.1 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 22-WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY BOBOLICE

116 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 21-WYKAZ APTEK

107 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 20-DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

3.5 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 19-DECYZJA NR 3-1/13

0.9 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 18-DECYZJANR 3/13 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

2.4 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 17-SZACUNKOWY WYKAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY BOBOLICE

69 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 16-INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW

155 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 15- SZACUNKOWY WYKAZ LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

161 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 14-SZACUNKOWY WYKAZ NIERUCHOMOŚCI W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ I JEDNORODZINNEJ

117 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 13-MAPA GMINY BOBOLICE

169 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 12-MAPA MIASTA BOBOLICE

155 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 11-MAPA POWIATU KOSZALIN

1.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 10-SZACUNKOWA LICZBA BUDYNKÓW W ZABUDOWIE JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ/LICZBA LOKALI W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ, LICZBA MIESZKAŃCÓW ZAMELDOWANYCH, SZACOWANA LICZBA MIESZKAŃCÓW FAKTYCZNIE ZAMIESZKAŁYCH ORAZ SZACOWANA LICZBA POJEMNIKÓW

122 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 9-UCHWAŁA NR XXII/201/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

0.9 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 8-UCHWAŁA NR XXII/202/12 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

4.3 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 7 - UCHWAŁA NR XXVI/224/13 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

2.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 6 - REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY BOBOLICE

8.6 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

284 KBPobierz na dysk

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

175 KBPobierz

SIWZ pdf. - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

467 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

240 KBPobierz na dysk
Dokumenty do pobrania w formie plików pdf.