Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ZADANIE 1

151 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE 1

310 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZADANIE 1

240 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 2

315 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

186 KBPobierz na dysk

UPRAWNIENIA ZAWODOWE - ZAŁĄCZNIK NR 19

168 KBPobierz na dysk

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - ZAŁĄCZNIK NR 18

455 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - ZAŁĄCZNIK NR 17

470 KBPobierz na dysk

PRZEDMIAR - ZAŁĄCZNIK NR 16

25 KBPobierz na dysk

PROJEKT POMOSTU - ZAŁĄCZNIK NR 15

2.6 MBPobierz na dysk

RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAŁĄCZNIK NR 14 CZĘŚĆ II

2.0 MBPobierz

RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAŁĄCZNIK NR 14 CZĘŚĆ II

4.7 MBPobierz

RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAŁĄCZNIK NR 14 CZĘŚĆ II

12.2 MBPobierz

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAŁĄCZNIK NR 14 CZĘŚĆ I

1.0 MBPobierz na dysk

ZAŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 13

84 KBPobierz na dysk

POZWOLENIE WODNOPRAWNE - ZAŁĄCZNIK NR 12

97 KBPobierz na dysk

POZWOLENIE NA BUDOWĘ - ZAŁĄCZNIK NR 11

343 KBPobierz na dysk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAZNACZONYM OBSZAREM OBJĘTYM INWESTYCJĄ - ZAŁĄCZNIK NR 10

1.2 MBPobierz na dysk

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.1 MBPobierz na dysk

SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

758 KBPobierz
Dokumenty do pobrania w formie plików pdf.