Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych

10.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Bobolic

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bobolicach.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Składy OKW z podziałem na funkcje

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

104 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Koszalinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Koimisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bobolicach

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bobolic.

18.1 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach o losowaniu numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Bobolicach

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic z dnia 15 października 2014 roku o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 wrześnie 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla wyborców przebywających w zakładzie karnym

410 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Burmistrza Bobolic o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do OKW na terenie Miasta i Gminy Bobolice

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach

572 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 roku dotyczący ukonstytuowania się komisji

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie.

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 roku o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Bobolic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielni m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

294 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOBOLIC O OKRĘGACH

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała PKW w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

76 KBPobierzPodgląd pliku

zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej

102 KBPobierzPodgląd pliku

zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

89 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania komisji terytorialnych i obwodowych

82 KBPobierzPodgląd pliku

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarfządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

245 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PODZIAŁ GMINY BOBOLICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ SIEDZIB OKW

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PODZIAŁ GMINY BOBOLICE NA OKRĘGI WYBORCZE GMINY BOBOLICE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KODEKS WYBORCZY

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/326/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszalińskiego

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 roku

131 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 roku.

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku