Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zestawienie wyników głosowania w okręgach wyborczych

10.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Protokół wyników głosowania i wyników wyboru Burmistrza Bobolic

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bobolicach.

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Składy OKW z podziałem na funkcje

53 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SZCZECINIE z dnia 21 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

104 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Koszalinie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

35 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Koimisji Wyborczej z dnia 27 października 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bobolicach

76 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 23 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Bobolic.

18.1 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach o losowaniu numerów dla list kandydatów do Rady Miejskiej w Bobolicach

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic z dnia 15 października 2014 roku o numerach, granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

33 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 wrześnie 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla wyborców przebywających w zakładzie karnym

410 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Burmistrza Bobolic o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do OKW na terenie Miasta i Gminy Bobolice

21 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach

572 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Bobolicach

23 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 25 września 2014 roku dotyczący ukonstytuowania się komisji

24 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 roku w sprawie okręgów wyborczych utworzonych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Koszalinie.

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 2 września 2014 roku o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze

49 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Bobolic w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw i rad dzielni m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

294 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOBOLIC O OKRĘGACH

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała PKW w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

76 KBPobierzPodgląd pliku

zgłoszenie do obwodowej komisji wyborczej

102 KBPobierzPodgląd pliku

zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej

89 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała PKW w sprawie zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania komisji terytorialnych i obwodowych

82 KBPobierzPodgląd pliku

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

90 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarfządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast.

245 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PODZIAŁ GMINY BOBOLICE NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ SIEDZIB OKW

54 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PODZIAŁ GMINY BOBOLICE NA OKRĘGI WYBORCZE GMINY BOBOLICE, USTALENIE ICH GRANIC I NUMERÓW ORAZ LICZBY RADNYCH

48 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KODEKS WYBORCZY

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/326/14 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia stałych okręgów wyborczych na terenie Powiatu Koszalińskiego

1.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 roku

131 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 marca 2014 roku.

36 KBPobierz na dyskPodgląd pliku