Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

765 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

37 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

25 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 19 - OPIS TECHNICZNY Z ZAZNACZONYM NA ŻÓŁTO ZAKRESEM ROBÓT OBJĘTYCH PRZETARGIEM

11.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 18 - UPRAWNIENIA ZAWODOWE

168 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 17 - DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

455 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 16 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

470 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 15 – PRZEDMIAR

181 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 14 CZĘŚĆ II - RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU N1 i N2, Z2, Z3

2.0 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 14 CZĘŚĆ II -RYSUNKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.7 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 14 CZĘŚĆ II - RYSUNEK DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU P1

12.2 MBPobierz

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 14 CZĘŚĆ I - PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 MBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 13 – BRAK SPRZECIWU NA BUDOWĘ - ZGŁOSZENIE ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

41 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 12 – POZWOLENIE NA BUDOWĘ

343 KBPobierz na dysk

ZAŁĄCZNIK DO SIWZ NR 11 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ZAZNACZONYM OBSZAREM OBJĘTYM INWESTYCJĄ

1.0 MBPobierz na dysk

SIWZ, ROZDZIAŁ C - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

360 KBPobierz na dysk

SIWZ, ROZDZIAŁ B - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2 MBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ pdf

1.7 MBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - SIWZ

0.9 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

190 KBPobierz na dysk
Dokumenty do pobrania w formie plików pdf.