Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 13 kwietnia 2015 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bobolicach przeprowadzonych w dniu 12 kwietnia 2015 roku.

40 KBPobierz na dysk

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

724 KBPobierz na dysk

protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bobolicach sporządzony dnia 12 kwietnia 2015 roku przez Miejska Komisję Wyborczą w Bobolicach.

0.9 MBPobierz na dysk

Informacja o obwodowej komisji wyborczej z podziałem na funkcje

23 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

282 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 3/2015 MKW w sprawie przyznania numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bobolicach zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 roku

268 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr 2/2015 MKW w Bobolicach o powołaniu obwodowej komisji wyborczej w Bobolicach.

34 KBPobierz na dysk

komunikat o losowaniu numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

13.4 KBPobierz na dysk

Komunikat o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bobolicach

22 KBPobierz na dysk

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic z dnia 4 marca 2015 roku o numerze obwodu wyborczego, granicy okręgu wyborczego oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej

39 KBPobierz na dysk

Komunikat MKW o dyżurach

16.9 KBPobierz na dysk

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej - ukonstytuowanie

12.4 KBPobierz

Postanowienie Nr 7720-5/15 Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie powołania miejskiej komisji wyborczej

400 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Bobolicach w okręgu wyborczym nr 4 zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 roku

288 KBPobierz na dysk

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających

684 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA BOBOLIC z dnia 27 stycznia 2015 roku o numerze okręgu, granicy okręgu i ilości radnych w wyborach uzupełniających

24 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 23 STYCZNIA 2015 R.

17.1 KBPobierz na dysk

KALENDARZ WYBORCZY

38 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 32/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających.

22 KBPobierz na dysk