Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

INFORMACJA O PONOWNYM GŁOSOWANIU

71 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA o rozpoczęciu pracy przez OKW

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

informacja o składach komisji z podziałem na funkcje

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uprawnienia osób niepełnosprawnych

41 KBPobierzPodgląd pliku

informacja o wyborach

690 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat o wyłożeniu spisu wyborców

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała PKW z dnia 14 kwietnia 2015 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

280 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOMUNIKAT Burmistrza Bobolic o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobolice.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KALENDARZ WYBORCZY

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

840 KBPobierz na dyskPodgląd pliku