Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

INFORMACJA O PONOWNYM GŁOSOWANIU

71 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA o rozpoczęciu pracy przez OKW

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

informacja o składach komisji z podziałem na funkcje

50 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

41 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

198 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

uprawnienia osób niepełnosprawnych

41 KBPobierzPodgląd pliku

informacja o wyborach

690 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

257 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat o wyłożeniu spisu wyborców

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała PKW z dnia 14 kwietnia 2015 roku o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 75/2015 Burmistrza Bobolic z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP

280 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

34 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOMUNIKAT Burmistrza Bobolic o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobolice.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Wyjaśnienia PKW z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

1.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

KALENDARZ WYBORCZY

69 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

840 KBPobierz na dyskPodgląd pliku